การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ได้คุณภาพคุ้มราคา

การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นอกจากจะดูแบบที่ชอบและราคาที่เหมาะสมแล้ว เรื่องวัสดุก็มีความสำคัญ แบบเหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากัน วัสดุที่ใช้น่าจะแตกต่างกัน ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ผ้า เฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยโลหะ และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยหวาย ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้ดูลักษณะความแน่น หนักของคุณภาพไม้ ยกขึ้นดูน้ำหนัก อีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือดูความหนาแน่นของการประกอบ ลองจับโยก เช็ครอยต่อต่าง ๆ ต้องแน่นหนาและแข็งแรง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ MDF. ปาร์ติเกิลบอร์ด และไม้อัด ซึ่งทำจากเศษไม้ที่มีลักษณะต่างกันนำ มาขึ้นรูปใหม่ได้เป็นลักษณะไม้แผ่น สามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ดีทั้ง 3 ชนิด เฟอร์นิเจอร์ที่ขายอยู่ในท้อง ตลาดส่วนมากเป็นวัสดุประเภทนี้ ผู้ออกแบบจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมในเรื่องโครงสร้างและการตกแต่ง ชิ้นเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ การแยกวัสดุจากการมองมีหลักง่าย ว่า MDF จะขึ้นรูปจากผงไม้นำมาอัดแน่นได้แผ่นไม้ ส่วนปาร์ติเกิลใช้เศษไม้ชิ้นมาอัด ลักษณะยังเห็นเป็นเสี้ยนไม้ ไม่นิยมทำรูปทรงโค้ง ราคาต่ำกว่า MDF