บ้านมือสองกับคำร่ำลือ

เมื่อพูดถึงบ้านมือสองแล้วเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายคนอาจจะคิดถึงบ้านผีสิงหรือบ้านที่มีประวัติน่ากลัวๆ เพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนในบ้านเราถูกปลูกฝังจากภาพยนตร์หนังผีต่างๆ ว่าถ้าบ้านใดเป็นบ้านร้าง บ้านนั้นก็มักจะมีคนตายหรือมีวิญญาณอยู่ในบ้านหลังนั้นๆ ซึ่งก็คงต้องบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นมีจริงครับแต่ต้องถือว่าเป็นส่วนที่น้อยถึงน้อยมากเพราะในความเป็นจริงแล้วบ้านมือสองที่ไม่เข้าข่ายเช่นนี้ยังมีอีกมากครับ หากเราจะจำแนกบ้านมือสองในปัจจุบันนี้อาจจะพอแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือบ้านมือสองที่มีคนอาศัยอยู่ในปัจจุบันกับบ้านมือสองที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งบ้านมือสองประเภทหลังนี่แหละครับที่มีเรื่องเล่าต่างๆมากมายรอคอยการท้าทายอยู่ จะว่าไปแล้วนั้นเรื่องเล่าต่างๆ นี่ต้องบอกว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดีของผู้ที่คิดจะขายบ้านนะครับเพราะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องเหล่านี้มักจะทำให้ผู้ทีได้รับฟังเกิดอาการกลัวจนกระทั่งไม่อยากซื้อบ้านหลังดังกล่าวทั้งๆ ที่ไม่รู้ความจริงว่าเรื่องที่เล่าลือเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านประเภทหลังนี้ขายยากก็เพราะว่าส่วนใหญ่บ้านร้างเหล่านี้มักจะขาดการดูแลรักษาอีกทั้งบางครั้งเจ้าของยังปล่อยร้างดังนั้นจึงเป็นศูนย์รวมของบรรดาคนไร้บ้าน เป็นแหล่งซองสุมในการเสพยาเสพติดและที่สำคัญคือยังเป็นแหล่งหมักหมมสิ่งสกปรก ขยะมูลฝอยต่างๆ ทำให้บ้านมีลักษณะไม่น่าดูและขายยากครับ